1060 Views

Chính sách hoàn tiền

Thời gian dùng thử

Sau khi đăng ký tài khoản mới, bạn sẽ được sử dụng toàn bộ tính năng của Subiz gói trả phí Cơ bản trong vòng 30 ngày để có thể trải nghiệm trước khi quyết định nâng cấp tài khoản. Bạn sẽ không mất bất kỳ chi phí nào trong thời gian dùng thử này.

Tài khoản trả phí

Khi bạn quyết định nâng cấp tài khoản, bạn cần xác định số agent (hỗ trợ viên), chu kỳ thanh toán và loại gói dịch vụ. Thanh toán sẽ được hoàn tất vào đầu chu kỳ sử dụng. Chúng tôi không có chính sách hoàn thanh toán – đây là chính sách đối với tất cả khách hàng – và bạn sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ các lần thanh toán của tài khoản bạn sở hữu.

Hủy tài khoản

Bạn có thể hủy tài khoản bất kỳ lúc nào ngay tại trang quản lý tài khoản.
Sau khi hủy, tài khoản của bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Thanh toán trước đó của bạn sẽ bị mất và không được hoàn lại.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ, bạn có thể tìm hiểu Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác, hãy chat với chúng tôi.