418 Views

Hiện tượng các tin nhắn cùng hiển thị trên một cửa sổ trong ứng dụng trên thiết bị di động

Subiz hỗ trợ đăng nhập trên các ứng dụng với giao thức XMPP, trong đó Xabber và Trillian là hai ứng dụng phổ biến mà khách hàng thường sử dụng để đăng nhập tài khoản Subiz trên di động.

Theo cơ chế của các ứng dụng này, mỗi cuộc trò chuyện sẽ chiếm một “chỗ” (slot) trên ứng dụng. Trong trường hợp cuộc trò chuyện cũ chưa kết thúc mà có cuộc trò chuyện mới tới, 2 cuộc trò chuyện này sẽ có khả năng được ghi nhận trong cùng 1 slot, dẫn đến sự nhầm lẫn cho Agent.

Cuộc chat trên app - cùng slot

Chỉ 1 thao tác đơn giản là close (đóng) cuộc trò chuyện ngay sau khi kết thúc, bạn có thể chấm dứt tình trạng này khi trò chuyện qua ứng dụng trên di động.

Tài khoản Trillian

Click Detail > Close Chat

Close Chat - Trillian

Tài khoản Xabber

Click biểu tượng góc phải cửa sổ chat > Close chat

Close chat - xabber