3190 Views

Kết nối Subiz qua IM Clients

Ngoài việc sử dụng trang quản lý Dashboard để online chat trực tiếp với khách truy cập trên website, agent có thể kết nối qua một số ứng dụng của bên thứ 3 có hỗ trợ giao thức chat của Subiz.

Tuy nhiên Subiz khuyến khích người dùng sử dụng chat trên Dashboard vì đây là ứng dụng được Subiz hỗ trợ một số tính năng rất hữu ích trong quá trình tương tác như: Thư viện câu trả lời, gắn nhãn, thông báo màn hình…

Dưới đây là những ứng dụng chat hỗ trợ dành cho từng hệ điều hành:

Windows Android iOS Windows Phone Mac
Pidgin Subiz Trillian IM+ Adium
Trillian Trillian
Xabber