1179 Views

Khắc phục lỗi SSL kết nối trên Chrome

1. Tình trạng lỗi SSL kết nối khi đăng nhập Subiz

Khi đăng nhập trang quản lý Dashboard.subiz.com trên trình duyệt Chrome, bạn gặp tình trạng loading và có thông báo như sau:

  • “Thời gian kết nối đến Dashboard quá lâu, nhấn Ctrl F5 để thử lại hoặc vào đây để xác định nguyên nhân”
  • Click vào đây và hiển thị như ảnh:

    Kết quả chạy Hel Test Subiz
    Kết quả chạy Help Test Subiz

Nguyên nhân do lỗi SSL kết nối trên trình duyệt máy tính.
SSL (viết tắt của Secure Sockets Layer) là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ và máy khách, thường là máy chủ web và trình duyệt, máy chủ mail và ứng dụng mail,…

2. Cách khắc phục lỗi SSL kết nối

Tùy thuộc vào trình duyệt và phiên bản trình duyệt bạn đang dùng mà thông báo lỗi SSL sẽ khác nhau. Bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách xử lý lỗi SSL như sau:

Cách 1: Thiết lập chứng chỉ an toàn trên trình duyệt Chrome

1. Truy cập vào link: https://ws-widget-lb-1.subiz.com/

2. Trang hiển thị báo lỗi, bấm vào ADVANCED / NÂNG CAO

3. Nhấp chuột vào dòng gạch chân “Proceed to ws-widget-lb 1.subiz.com(unsafe)”

Làm các bước tương tự như trên với 2 link:
https://ws-dashboard-lb-1.subiz.com
https://ws-dashboard-lb-2.subiz.com

Cách 2: Cài đặt chứng chỉ Trial Root CA trên trình duyệt Chrome

1. Tải về máy tính file AddTrustExternalCARoot.crt tại đây.

2. Mở trình duyệt Google Chrome > Vào Cài đặt

3. Tìm và chọn  “Quản lý chứng chỉ – Quản lý cài đặt và chứng chỉ HTTPS/SSL”

4. Chọn tab “Trusted Root Certification .Authorities ” rồi chọn “Import”

5. Certificate Import Wizard mở ra >  chọn “Next” >  chọn “Browse” Chọn file “AddTrustExternalRootCa.crt” đã tải về máy tính.

6. Chọn “Next”

7. Chọn “Yes”

8.  Tắt và mở lại trình duyệt Google Chrome

Sau khi cài đặt, bạn đăng nhập lại Dashboard.subiz.com trên trình duyệt Chrome.

Có bất thường, bạn hay chat trực tiếp với tư vấn viên hoặc email Support@Subiz.com!