Khách truy cập

Các đề mục trong trang:

Thế nào là một khách truy cập (Visitor)?
Thông tin của khách truy cập.
Cập nhật thông tin và lưu trữ thông tin.

Thế nào là một khách truy cập (Visitor)?

Khách truy cập là những người truy cập vào website của bạn. Mỗi Khách truy cập sẽ được Subiz ghi dấu bằng cookie để nhận biết khi họ quay trở lại website bạn trong tương lai. Những khách hàng đang truy cập website sẽ được Subiz chia thành 2 nhóm:

 • Khách truy cập active: Là những khách truy cập và đang xem website của bạn. (Có những hành động như click, cuộn chuột …)
 • Khách truy cập idle: Là những khách truy cập nhưng không xem website của bạn (ví dụ: truy cập web nhưng đang xem tab khác…). Khách truy cập website mà không có bất cứ hành động nào trong vòng 5 phút sẽ được coi là Khách truy câp Idle.

1

Tổng số khách đang truy cập website sẽ bằng số khách truy cập active cộng với khách truy cập idle.

Thông tin của khách truy cập

2

Với mỗi khách truy cập, bạn sẽ có những thông tin sau:

 • Họ tên, email, số điện thoại và avatar (nếu có): Các thông tin này được lưu từ lần truy cập trước hoặc chuyển từ website của bạn vào hệ thống Subiz qua API Javascript.
 • Thời gian truy cập website (Time on site).
 • Loại khách truy cập: Mới hay cũ (new/return).
 • Vị trí địa lý: Thành phố và quốc gia của khách truy cập được tính thông qua địa chỉ IP.
 • Nhãn (label): Nhãn được gắn (nếu có).
 • Trang đang xem (looking): Địa chỉ trang mà khách đang xem.
 • Nguồn giới thiệu (referred): Nguồn giới thiệu để khách vào website (nếu có).
 • Đã xem: Những trang mà khách truy cập đã xem (nếu có).
 • IP: Địa chỉ IP của khách truy cập.
 • OS: Hệ điều hành và trình duyệt khách dùng để truy cập.
 • Lịch sử Chat tin nhắn của khách truy cập.

Cập nhật thông tin và lưu trữ thông tin

Đối với khách truy cập, các thông tin được cập nhật trong thời gian thực (real-time). Các thông tin này được lưu trữ bảo mật trong dữ liệu của Subiz tùy thuộc vào từng gói dịch vụ bạn dùng (Standard/Advanced).

Bạn có thể dùng API Javascript để tự động chuyển các thông tin khách truy cập vào Subiz cũng như sử dụng nó để truy xuất ra từ Subiz. Dựa vào thông tin khách truy cập bạn cũng có thể thiết lập những trigger thông minh.