478 Views

Sử dụng hiệu quả tính năng phân chia bộ phận

Giống như hoạt động của doanh nghiệp trên thực tế, tư vấn viên trên website cũng có thể được chia thành nhiều bộ phận, phòng ban phụ trách từng lĩnh vực, công đoạn khác nhau.

Với tính năng phân chia bộ phận của Subiz, bạn có thể tạo ấn tượng cho khách hàng về sự chuyên nghiệp, đồng thời thuận tiện cho việc tư vấn và quản lý.

1. Kích hoạt tính năng Bộ phận

Bước 1: Cài đặt Bộ phận

Cài đặt tại Agent > Thêm Bộ phận

Đặt tên cho Bộ phận, chọn Agent thuộc Bộ phận và bật trạng thái ON.

Cài đặt Bộ phận

Một bộ phận có thể gồm nhiều Agent và một Agent có thể thuộc nhiều bộ phận khác nhau.

Bước 2: Cài đặt lựa chọn bộ phận tại Form khảo sát

Khi bật lựa chọn bộ phận tại form khảo sát online, bộ phận có Agent đang online sẽ hiển thị tại form khảo sát để khách hàng có thể lựa chọn. Bộ phận không có Agent online sẽ không được hiển thị. Khi khách hàng lựa chọn 1 bộ phận tại form khảo sát online và gửi yêu cầu chat thì chỉ Agent thuộc bộ phận đó nhận được cuộc chat.

Cài đặt form khảo sát - chọn bộ phận

2. Các trường hợp phân chia bộ phận thường gặp

– Theo khu vực, chi nhánh

Áp dụng với các đơn vị hoạt động tại nhiều khu vực, có nhiều chi nhánh: ví dụ chi nhánh Hà Nội, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; khu vực miền Nam, khu vực miền Bắc…

– Theo lĩnh vực, sản phẩm

Áp dụng với các đơn vị kinh doanh đa ngành nghề, sản phẩm đa dạng: ví dụ

– Theo chức năng của Agent

Áp dụng với các đơn vị có chuyên môn hóa cho Agent: ví dụ Bộ phận bán hàng, bộ phận tiếp thị, bộ phận kĩ thuật…