414 Views

Tăng hiệu quả tương tác khi sử dụng Subiz trên nhiều thiết bị

Công việc bán hàng hay chăm sóc khách hàng thông qua chat đòi hỏi tính thường xuyên, liên tục. Trong trường hợp bạn không thể thường xuyên ngồi trên máy tính và theo dõi trang quản lý dashboard.subiz.com, bạn có thể linh hoạt sử dụng thông qua app trên PC hoặc di động để sẵn sàng tương tác với khách hàng mọi lúc mọi nơi.

Ứng dụng cho PC:

pc icon

Ứng dụng trên IOS:

Trillian

Ứng dụng trên Android:

Xabber-1

Lưu ý:

Vì lý do bảo mật tài khoản, Subiz thiết kế để mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên 1 thiết bị cùng lúc. Bạn sẽ không thể mở tài khoản cùng lúc trên nhiều tab, nhiều trình duyệt hoặc thiết bị.

Vì vậy, trong trường hợp bạn cần đăng nhập trên nhiều thiết bị do có nhiều hơn một tư vấn viên, bạn cần nghiên cứu phương án chia ca làm việc hoặc tạo thêm Agent.  

Để tạo thêm Agent, bạn vào phần Agent > Thêm Agent, nhập thông tin của Agent và đặt trạng thái ON.

Hướng dẫn tạo Agent

Các Agent có thể đăng nhập độc lập và cùng làm việc trên 1 trang quản lý, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau. Bạn cũng có thể cài đặt phân quyền cho các Agent để phân cấp quản lý và tăng tính cạnh tranh.

Tìm hiểu thêm về Agent