836 Views

Thay đổi tài khoản chính

Agent chính khác Agent thường như thế nào

Tài khoản chính (Owner) là tài khoản bạn dùng để đăng ký Subiz.  Tài khoản này không thể xóa và có quyền cao nhất, cụ thể:

  • Luôn ở trạng thái ON
  • Là tài khoản duy nhất có quyền truy cập vào mục Thuê bao dịch vụ (hoặc Trả phí) để xem thông tin tài khoản cũng như quản lý các thông tin liên quan tới gói dịch vụ đang sử dụng

Xem thêm về Các loại Agent và phân quyền

Các trường hợp nên thay đổi tài khoản chính

  • Người phụ trách sử dụng email đăng kí không làm việc nữa
  • Có nghi ngờ về bảo mật

Thực hiện thay đổi tài khoản chính

Để thay đổi tài khoản chính, bạn làm theo các bước sau để nhận hỗ trợ từ Subiz.

1. Tạo Agent với email mới (nếu chưa có)

thêm-agent

Lưu ý: Với tài khoản đã sử dụng hết lượng Agent cho phép, bạn tạo thêm Agent ở chế độ OFF. Sau khi Subiz thao tác, Agent đó sẽ chuyển về ON, Agent owner cũ sẽ chuyển về OFF.

2. Gửi mail yêu cầu hỗ trợ tới support@subiz.com từ email chính hiện tại

  • Subject: Yêu cầu chuyển tài khoản Owner – tên website
  • Nội dung: Email đăng ký ban đầu và Email mới

Thay-đổi-tài-khoản-Owner

Lưu ý:

  • Nếu bạn chưa hoàn thành bước 1, Subiz sẽ không thể hỗ trợ bạn.
  • Bước 2 nhằm đảm bảo về bảo mật cho tài khoản của bạn.
  • Nếu tài khoản chưa trả phí, bạn có thể cân nhắc việc lập tài khoản mới thay vì đổi tài khoản chính.