1592 Views

Thông báo tài khoản có Hóa đơn quá hạn

Các đề mục:

Tại sao hệ thống hiển thị thông báo về hóa đơn quá hạn?
Ngày thanh toán kế tiếp của tôi chưa tới, sao vẫn có hóa đơn chưa thanh toán?
Hóa đơn quá hạn được thông báo qua các kênh nào?
Hướng dẫn đọc thông tin trên hóa đơn?
Tôi đã thanh toán rồi mà hệ thống vẫn hiển thị thông báo?

Tại sao hệ thống hiển thị thông báo về hóa đơn quá hạn?

Khi tài khoản của bạn phát sinh hóa đơn dưới dạng Chưa thanh toán (Open), hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho đến khi bạn hoàn tất thanh toán.

Thông báo hiển thị trên màn hình Dashboard
Thông báo hiển thị trên màn hình Dashboard

Click vào “thực hiện thanh toán” trên dòng thông báo – hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến phần Danh sách hóa đơn, cụ thể là vùng hóa đơn Chưa thanh toán để bạn có thể thuận tiện tra cứu và thực hiện thanh toán một cách dễ dàng.

Ngày thanh toán kế tiếp của tôi chưa tới, sao vẫn có hóa đơn chưa thanh toán?

Khi tới ngày gia hạn, để dịch vụ của bạn không bị gián đoạn, hệ thống tự động gia hạn chu kỳ kế tiếp, đồng thời gửi thông báo tới bạn.

Do đó, ngày thanh toán kế tiếp sẽ hiển thị ngày kết thúc của chu kỳ mới. Bạn cần kiểm soát thông tin chi tiết trên hóa đơn để nắm rõ nội dung dịch vụ cung cấp cho thời gian nào.

next payments

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn phát sinh do thao tác không mong muốn, bạn cần gửi xác nhận tới Subiz, chúng tôi sẽ giúp bạn hủy hóa đơn.

Hóa đơn quá hạn được thông báo qua các kênh nào?

Dashboard notification
Hóa đơn quá hạn sẽ được thông báo qua các kênh sau:

1, Hiển thị thông báo trên màn hình quản lý Dashboard

2, Hiển thị thông báo tại phần Thông báo mới

3, Gửi Email thông báo tới email đăng ký chính (mặc định), hoặc email được xác nhận phụ trách.

Lưu ý: Để đảm bảo bạn nhận được đầy đủ thông tin từ Subiz, trong trường hợp thay đổi người phụ trách tài khoản hoặc thay đổi email liên hệ, bạn cần gửi xác nhận tới Subiz để chúng tôi cập nhật thông tin.

Với những hóa đơn có giá trị trên $5, hệ thống sẽ tự động thực hiện gửi thông báo liên tục trong vòng 07 ngày. Trường hợp thanh toán muộn, bạn vui lòng gửi phản hồi xác nhận để được hỗ trợ

Hướng dẫn đọc thông tin trên hóa đơn?

Hóa đơn là chứng nhận cho việc cung cấp dịch vụ từ Subiz, bạn nên chủ động nắm rõ và kiểm soát các thông tin này:

Thông tin trên hóa đơn cung cấp dịch vụ
Thông tin trên hóa đơn cung cấp dịch vụ
  • Balance Due là số tiền chưa thanh toán (công nợ). Balance due > 0 hệ thống sẽ hiển thị thông báo về hóa đơn quá hạn.

Tôi đã thanh toán rồi mà hệ thống vẫn hiển thị thông báo?

Tình trạng này xảy ra với những trường hợp thanh toán thiếu do chênh lệch số dư khi thực hiện chuyển tiền. Việc này đã được lưu ý ngay tại email xác nhận thanh toán từ hệ thống khi thực hiện cập nhật thanh toán cho tài khoản bạn. Bạn vui lòng thanh toán chính xác số tiền hệ thống cung cấp.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hóa đơn phát sinh và việc thực hiện thanh toán, vui lòng gửi phản hồi đến email billing@subiz.com để được hỗ trợ.