3000 Views

Thu thập và khai thác hiệu quả thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng là dữ liệu rất quan trọng và giá trị với mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Dữ liệu này giúp doanh nghiệp khai thác triệt để và giữ chân các khách hàng tiềm năng. Subiz đã thiết kế các tính năng giúp bạn thu thập và sử dụng thông tin khách hàng hiệu quả nhất, dưới đây là các gợi ý giúp bạn tối ưu hóa việc khai thác và quản lý thông tin khách hàng:

1. Thu thập thông tin khách hàng

  • Cài đặt form khảo sát online/ offline

Form khảo sát online là bảng yêu cầu khách hàng nhập thông tin trước khi trò chuyện khi cửa sổ đang online. Bạn có thể bật / tắt và tùy chỉnh tính năng này tại phần Cài đặt > Cửa sổ chat > Form khảo sát > Cửa sổ chat online.

Form khảo sát online

Form khảo sát offline bao gồm phần điền thông tin và phần nhập lời nhắn cho khách hàng, mặc định sẽ hiển thị khi không có Agent nào online. Bạn có thể tùy chỉnh form này tại Cài đặt > Cửa sổ chat > Form khảo sát > Cửa sổ chat offline.

Form khảo sát offline

Hướng dẫn kích hoạt form khảo sát online và offline

  • Hỏi thông tin qua tin nhắn báo bận và trigger tự động phản hồi

Trong trường hợp bạn muốn cửa sổ luôn online sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, nhưng chưa đảm bảo việc sẵn sàng trả lời khách ngay lập tức, khách hàng có thể bỏ đi nếu phải chờ đợi quá lâu. Một thông điệp nhắn khách hàng để lại thông tin qua tin nhắn báo bận và trigger tự động phản hồi yêu cầu chat sẽ là giải pháp cho bạn.

Tin nhắn báo bận xuất hiện sau 60s nếu chưa có Agent trả lời
Tin nhắn báo bận xuất hiện sau 60s nếu chưa có Agent trả lời

Cài đặt tin nhắn báo bận tại phần Cài đặt > Cửa sổ chat > Ngôn ngữ, sau đó chọn ngôn ngữ để tùy chỉnh.

tin nhắn báo bận - setup

Trigger tự động phản hồi ngay sau tin nhắn đầu tiên của khách hàng
Trigger tự động phản hồi ngay sau tin nhắn đầu tiên của khách hàng

Cài đặt trigger tự động phản hồi tin nhắn đầu tiên

  • Chủ động hỏi khách hàng trong quá trình tư vấn

Sau cùng, bạn có thể chủ động xin thông tin khách hàng ngay trong cuộc trò chuyện, và trực tiếp lưu thông tin trên cửa sổ trò chuyện trên dashboard. Các câu lệnh sẽ hỗ trợ bạn nhập thông tin nhanh chóng.

Xin contact

2. Khai thác thông tin khách hàng hiệu quả

  • Quan sát thông tin để tương tác ngay khi chat

Subiz nhận diện các khách hàng quay lại và hiển thị thông tin ngay trên cửa sổ trò chuyện. Hãy nắm bắt để cá nhân hóa cuộc trò chuyện của bạn, chủ động trong hỗ trợ khách hàng.

Xin contact 2

  • Quan sát trên trang Visitor

Không chỉ khi nhận yêu cầu trò chuyện, các thông tin còn được hiển thị ngay trên trang Visitor để bạn có thể quan sát và chủ động trò chuyện với khách hàng.

Thông tin - active visitor

  • Liên hệ lại khi có tin nhắn offline, cuộc chat bỏ lỡ

Với các thông tin khách hàng đầy đủ, bạn có thể dễ dàng liên hệ lại khách hàng khi có tin nhắn offline hay cuộc trò chuyện bị bỏ lỡ.

Thông tin khách hàng

  • Cá nhân hóa lời chào khách hàng

Bạn có thể sử dụng biến {name}, {phone}, {email} để tùy chỉnh các thông điệp tự động gửi đến khách hàng trên các trigger hoặc tạo sẵn thư viện câu trả lời. Tin nhắn gửi đến khách hàng sẽ được cá nhân hóa theo thông tin đã có.

Cá nhân hóa trên câu trả lời mẫu
Cá nhân hóa trên câu trả lời mẫu

Cá nhân hóa trên lời chào tự động qua trigger

Cá nhân hóa trên lời chào tự động qua trigger

  • Xuất file dữ liệu

Để tập hợp đầy đủ dữ liệu khách hàng, bạn có thể xuất file dữ liệu tại phần Lịch sử > Xuất.

Xuất lịch sử chat

Với tập dữ liệu khách hàng này, bạn có thể xây dựng các chương trình marketing và chăm sóc khách hàng cụ thể.

  • Tích hợp dữ liệu khách hàng thông qua API

Nếu có bộ phận kĩ thuật hỗ trợ, bạn có thể tự động tích hợp dữ liệu khách hàng lên các hệ thống CRM và email marketing thông qua API.
Lấy mã API tại Cài đặt > API key.

Tham khảo Tích hợp dữ liệu khách hàng trên Subiz vào nền tảng Zetamail